ตู้คอนโทรล2สาย ตู้ไฟ2เฟส รุ่น05

ราคา (สอบถาม)-5_23836

 

 

 

  มีสินค้าพร้อมส่ง  

   ราคา (ลด50%)  

รหัสสินค้า 05
ชื่อเรียก
: ตู้คอนโทรลแบบกรมทรัพย์ยากรน้ำ ตู้ปั้มน้ำบาดาล (รุ่นธรรมดา)

การนำไปใช้ : ใช้เป็น ตู้คอนโทรลไฟ, ตู้ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์, อื่นๆ
ระบบ : ตู้คอนโทรลบาดาล, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำบาดาล, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์บาดาล, ตู้ไฟบาดาล,
ประเภทหมวดย่อย : ตู้คอนโทรล, ตู้ไฟฟ้า, อเนกประสงค์สามารถปรับการใช้งานได้อิสระ

อุปกรณ์ภายใน : สเปคสินค้า

■. ตู้คอนโทรล 1 กล่อง
■. ตู้คอนโทรล มีจอแสดงผลดิจิตอล
■. บานพับแข็งแรงทนทาน
■. โครงสร้างผลิตจากเหล็กหนา ทนความร้อน
■. โครงสร้าง ตู้คอนโทรล/ ตู้ไฟ/ ตู้ปั้มน้ำ/ ตู้มอเตอร์ ทนต่อการขึ้นสนิม

■. อุปกรณ์สั่งการทำงาน 1 ชุด
■. ไฟแสดงสถานะการทำงาน สีเขียว
■. ไฟแสดงสถานะการทำงาน สีแดง
■. สวิทซ์แบบหมุน
■. เบรกเกอร์ภายใน
■. ชุดควบคุมระบบ คอนโทรลไฟ, ชุดควบคุมระบบคอนโทรลปั้มน้ำ, ชุดคควบคุมระบบมอเตอร์
■. (มีอุกรณ์อื่นๆอีก ปรึกษาวิศวกร)

รีวิว / บทความรีวิว
ตู้คอนโทรล, ตู้Control, ตู้คอนโทรลไฟ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ, ตู้ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมไฟ, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า, ตู้ควบคุมกระแสไฟ, ตู้ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้Control,ตู้คอนโทรล, ตู้Control, ตู้คอนโทรลไฟ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ, ตู้ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมไฟ, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า, ตู้ควบคุมกระแสไฟ, ตู้ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้Control, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลตู้ปั้มน้ำ, ตู้ไฟปั้มน้ำ, ตู้ไฟฟ้าปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมไฟระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำบาดาล, ตู้มอเตอร์, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์, ตู้Controlมอเตอร์, ตู้คอนโทรลมอเตอร์, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์, ตู้ไฟมอเตอร์, ตู้มอเตอร์ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมมอเตอร์, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตู้มอเตอร์, ตู้ควบคุมกระแสไฟมอเตอร์, บาดาล, ตู้คอนโทรลบาดาล, ตู้Controlบาดาล, ตู้คอนโทรลไฟบาดาล, ตู้คอนโทรลไฟฟ้าบาดาล, ตู้ไฟบาดาล, ตู้ไฟฟ้าบาดาล, ตู้ควบคุมไฟบาดาล, ตู้ควบคุมไฟฟ้าบาดาล, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าบาดาล, ตู้ควบคุมกระแสไฟบาดาล, ตู้ปั้มน้ำบาดาล, ปั้มน้ำบาดาล, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำบาดาล, ตู้Controlบาดาล, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำบาดาล, ตู้คอนโทรลตู้ปั้มน้ำบาดาล, ตู้ไฟปั้มน้ำบาดาล, ตู้ไฟฟ้าปั้มน้ำบาดาล, ตู้ควบคุมปั้มน้ำบาดาล, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำบาดาล, ตู้ควบคุมไฟระบบปั้มน้ำบาดาล, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำบาดาล, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำบาดาลบาดาล, ตู้มอเตอร์บาดาล, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์บาดาล, ตู้Controlมอเตอร์บาดาล, ตู้คอนโทรลมอเตอร์บาดาล, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์บาดาล, ตู้ไฟมอเตอร์บาดาล, ตู้มอเตอร์ไฟฟ้าบาดาล, ตู้ควบคุมมอเตอร์บาดาล, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์บาดาล, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตู้มอเตอร์บาดาล, ตู้ควบคุมกระแสไฟมอเตอร์บาดาล, ตู้คอนโทรล, ตู้Control, ตู้คอนโทรลไฟ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ, ตู้ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมไฟ, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า, ตู้ควบคุมกระแสไฟ, ตู้ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้Control, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลตู้ปั้มน้ำ, ตู้ไฟปั้มน้ำ, ตู้ไฟฟ้าปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมไฟระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำบาดาล, ตู้มอเตอร์, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์, ตู้Controlมอเตอร์, ตู้คอนโทรลมอเตอร์, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์, ตู้ไฟมอเตอร์, ตู้มอเตอร์ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมมอเตอร์, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตู้มอเตอร์, ตู้ควบคุมกระแสไฟมอเตอร์, ราชการ, ตู้คอนโทรลราชการ, ตู้Controlราชการ, ตู้คอนโทรลไฟราชการ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้าราชการ, ตู้ไฟราชการ, ตู้ไฟฟ้าราชการ, ตู้ควบคุมไฟราชการ, ตู้ควบคุมไฟฟ้าราชการ, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าราชการ, ตู้ควบคุมกระแสไฟราชการ, ตู้ปั้มน้ำราชการ, ปั้มน้ำราชการ, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำราชการ, ตู้Controlราชการ, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำราชการ, ตู้คอนโทรลตู้ปั้มน้ำราชการ, ตู้ไฟปั้มน้ำราชการ, ตู้ไฟฟ้าปั้มน้ำราชการ, ตู้ควบคุมปั้มน้ำราชการ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำราชการ, ตู้ควบคุมไฟระบบปั้มน้ำราชการ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำราชการ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำบาดาลราชการ, ตู้มอเตอร์ราชการ, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์ราชการ, ตู้Controlมอเตอร์ราชการ, ตู้คอนโทรลมอเตอร์ราชการ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์ราชการ, ตู้ไฟมอเตอร์ราชการ, ตู้มอเตอร์ไฟฟ้าราชการ, ตู้ควบคุมมอเตอร์ราชการ, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ราชการ, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตู้มอเตอร์ราชการ, ตู้ควบคุมกระแสไฟมอเตอร์ราชการ,จิ้มเลย

LINE@
รับตัวแทนจำหน่าย


ช่องทางติดต่อ 24 ชั่วโมง

line มณฑรักษ์

line-icon facebookicon  googleplus 

จ่ายผ่านบัตรเครดิต


ปรึกษาฟรี..!! โทรเลย


089 177 4144


 15/3-6 ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธา 13220
สำนักงาน : 035-381-150

แฟกซ์ : 035-381-144

MONTHARAK ELECTRIC CO.,LTD
15/3-6 Tambol Kwan meuang, BangPahan, Phra Nakhon Si Ayuttahya 13220
Office : 035 381 150
Fax : 035 381 144


เกี่ยวกับเรา


- เว็บไซต์ในเครืออีก 5 โครงการใหญ่

- ผู้ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า อันดับ 1 ในประเทศ
- ยอดขาย 120 ล้านบาทต่อปี (เครือทั้งหมด)
- เสร็จสิ้นงานไปแล้วมากกว่า 70,000 โครงการ
- 1ล้าน ออเดอร์ภายใน 1ปี
- ฐานลูกค้าปัจจุบันทั่วประเทศ
- มีการเติบโต 10% ต่อปี
- รับตัวแทนทั่วประเทศแล้ว วันนี้..!!

สินค้าในเครือ เพาเวอร์เซฟ

■ 1 : ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ตู้MDB (คลิก)
2 : คีย์แท็ก /คีย์การ์ดห้องพัก (คลิก)
■ 3 : ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (คลิก)
■ 4 : ตู้กันไฟช๊อต,กันไฟดูด ครบวงจร (คลิก)
■ 5 : โซล่าเซล โซล่าลูฟ ครบวงจร (คลิก)ตู้ปั้มน้ำ ตู้คอนโทรลปั้มน้ำเพาเวอร์โซฟ.
มากกว่าการเป็นผู้นำด้าน ตู้คอนโทรล, ตู้ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ปัจจุบันปี 2017-2018 เราคือผู้ชำนาญงานด้านระบบไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภทภายใต้แบรนด์การค้า เพาเวอร์เซฟ หรือ POWERSAFE สินค้าที่แตกต่าง 


ทีมงาน Oline อยู่.!!! (คลิก)LINEPOPUP