ตู้คอนโทรล2สาย ตู้ไฟ2เฟส รุ่น07

ราคา (สอบถาม)-7

 

 

  มีสินค้าพร้อมส่ง  

   ราคา (ลด50%)  

รหัสสินค้า 007

ชื่อเรียก
: ตู้สลับปั้มขนาดใหญ่ 2สาย (ไม่กันน้ำ ไม่กันฝุ่น)

การนำไปใช้ : ใช้เป็น ตู้คอนโทรลไฟแบบสลับการทำงาน, ตู้ปั้มน้ำสลับการทำงาน, ปั้มน้ำกระแสสลับ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์สลับการทำงาน, อื่นๆ
ระบบ : ตู้คอนโทรลสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์สลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้ไฟสลับปั้ม-มอเตอร์,
ประเภทหมวดย่อย : ตู้คอนโทรล, ตู้ไฟฟ้า, อเนกประสงค์สามารถปรับการใช้งานได้อิสระ

อุปกรณ์ภายใน : สเปคสินค้า
■. ตู้คอนโทรล 1 กล่อง
■. ตู้คอนโทรล มีจอแสดงผลดิจิตอล
■. บานพับแข็งแรงทนทาน
■. โครงสร้างผลิตจากเหล็กหนา ทนความร้อน
■. โครงสร้าง ตู้คอนโทรล/ ตู้ไฟ/ ตู้ปั้มน้ำ/ ตู้มอเตอร์ ทนต่อการขึ้นสนิม

■. ระบบกันน้ำ + กันฝุ่น (ตั้งตากแดด และ ตากฝนได้)

■. อุปกรณ์สั่งการทำงาน 1 ชุด
■. ไฟแสดงสถานะการทำงาน สีเขียว
■. ไฟแสดงสถานะการทำงาน สีแดง
■. สวิทซ์แบบหมุน
■. เบรกเกอร์ภายใน
■. ชุดควบคุมระบบ คอนโทรลไฟ, ชุดควบคุมระบบคอนโทรลปั้มน้ำ, ชุดคควบคุมระบบมอเตอร์
■. (มีอุกรณ์อื่นๆอีก ปรึกษาวิศวกร)


รีวิว / บทความรีวิว

ตู้คอนโทรล, ตู้Control, ตู้คอนโทรลไฟ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ, ตู้ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมไฟ, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า, ตู้ควบคุมกระแสไฟ, ตู้ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้Control,ตู้คอนโทรล, ตู้Control, ตู้คอนโทรลไฟ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ, ตู้ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมไฟ, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า, ตู้ควบคุมกระแสไฟ, ตู้ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้Control, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลตู้ปั้มน้ำ, ตู้ไฟปั้มน้ำ, ตู้ไฟฟ้าปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมไฟระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำบาดาล, ตู้มอเตอร์, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์, ตู้Controlมอเตอร์, ตู้คอนโทรลมอเตอร์, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์, ตู้ไฟมอเตอร์, ตู้มอเตอร์ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมมอเตอร์, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตู้มอเตอร์, ตู้ควบคุมกระแสไฟมอเตอร์, สลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้คอนโทรลสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้Controlสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้คอนโทรลไฟสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้คอนโทรลไฟฟ้าสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้ไฟสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้ไฟฟ้าสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้ควบคุมไฟสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้ควบคุมไฟฟ้าสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้ควบคุมกระแสไฟสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้ปั้มน้ำสลับปั้ม-มอเตอร์, ปั้มน้ำสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้Controlสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้คอนโทรลตู้ปั้มน้ำสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้ไฟปั้มน้ำสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้ไฟฟ้าปั้มน้ำสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้ควบคุมปั้มน้ำสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้ควบคุมไฟระบบปั้มน้ำสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำบาดาลสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้มอเตอร์สลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์สลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้Controlมอเตอร์สลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้คอนโทรลมอเตอร์สลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์สลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้ไฟมอเตอร์สลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้มอเตอร์ไฟฟ้าสลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้ควบคุมมอเตอร์สลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์สลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตู้มอเตอร์สลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้ควบคุมกระแสไฟมอเตอร์สลับปั้ม-มอเตอร์, ตู้คอนโทรล, ตู้Control, ตู้คอนโทรลไฟ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ, ตู้ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมไฟ, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า, ตู้ควบคุมกระแสไฟ, ตู้ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้Control, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลตู้ปั้มน้ำ, ตู้ไฟปั้มน้ำ, ตู้ไฟฟ้าปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมไฟระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำบาดาล, ตู้มอเตอร์, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์, ตู้Controlมอเตอร์, ตู้คอนโทรลมอเตอร์, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์, ตู้ไฟมอเตอร์, ตู้มอเตอร์ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมมอเตอร์, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตู้มอเตอร์, ตู้ควบคุมกระแสไฟมอเตอร์, กระแสสลับ, ตู้คอนโทรลกระแสสลับ, ตู้Controlกระแสสลับ, ตู้คอนโทรลไฟกระแสสลับ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ากระแสสลับ, ตู้ไฟกระแสสลับ, ตู้ไฟฟ้ากระแสสลับ, ตู้ควบคุมไฟกระแสสลับ, ตู้ควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ากระแสสลับ, ตู้ควบคุมกระแสไฟกระแสสลับ, ตู้ปั้มน้ำกระแสสลับ, ปั้มน้ำกระแสสลับ, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำกระแสสลับ, ตู้Controlกระแสสลับ, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำกระแสสลับ, ตู้คอนโทรลตู้ปั้มน้ำกระแสสลับ, ตู้ไฟปั้มน้ำกระแสสลับ, ตู้ไฟฟ้าปั้มน้ำกระแสสลับ, ตู้ควบคุมปั้มน้ำกระแสสลับ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำกระแสสลับ, ตู้ควบคุมไฟระบบปั้มน้ำกระแสสลับ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำกระแสสลับ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำบาดาลกระแสสลับ, ตู้มอเตอร์กระแสสลับ, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์กระแสสลับ, ตู้Controlมอเตอร์กระแสสลับ, ตู้คอนโทรลมอเตอร์กระแสสลับ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์กระแสสลับ, ตู้ไฟมอเตอร์กระแสสลับ, ตู้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ, ตู้ควบคุมมอเตอร์กระแสสลับ, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์กระแสสลับ, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตู้มอเตอร์กระแสสลับ, ตู้ควบคุมกระแสไฟมอเตอร์กระแสสลับ,จิ้มเลย

LINE@
รับตัวแทนจำหน่าย


ช่องทางติดต่อ 24 ชั่วโมง

line มณฑรักษ์

line-icon facebookicon  googleplus 

จ่ายผ่านบัตรเครดิต


ปรึกษาฟรี..!! โทรเลย


089 177 4144


 15/3-6 ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธา 13220
สำนักงาน : 035-381-150

แฟกซ์ : 035-381-144

MONTHARAK ELECTRIC CO.,LTD
15/3-6 Tambol Kwan meuang, BangPahan, Phra Nakhon Si Ayuttahya 13220
Office : 035 381 150
Fax : 035 381 144


เกี่ยวกับเรา


- เว็บไซต์ในเครืออีก 5 โครงการใหญ่

- ผู้ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า อันดับ 1 ในประเทศ
- ยอดขาย 120 ล้านบาทต่อปี (เครือทั้งหมด)
- เสร็จสิ้นงานไปแล้วมากกว่า 70,000 โครงการ
- 1ล้าน ออเดอร์ภายใน 1ปี
- ฐานลูกค้าปัจจุบันทั่วประเทศ
- มีการเติบโต 10% ต่อปี
- รับตัวแทนทั่วประเทศแล้ว วันนี้..!!

สินค้าในเครือ เพาเวอร์เซฟ

■ 1 : ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ตู้MDB (คลิก)
2 : คีย์แท็ก /คีย์การ์ดห้องพัก (คลิก)
■ 3 : ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (คลิก)
■ 4 : ตู้กันไฟช๊อต,กันไฟดูด ครบวงจร (คลิก)
■ 5 : โซล่าเซล โซล่าลูฟ ครบวงจร (คลิก)ตู้ปั้มน้ำ ตู้คอนโทรลปั้มน้ำเพาเวอร์โซฟ.
มากกว่าการเป็นผู้นำด้าน ตู้คอนโทรล, ตู้ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ปัจจุบันปี 2017-2018 เราคือผู้ชำนาญงานด้านระบบไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภทภายใต้แบรนด์การค้า เพาเวอร์เซฟ หรือ POWERSAFE สินค้าที่แตกต่าง 


ทีมงาน Oline อยู่.!!! (คลิก)LINEPOPUP